Ubytovací řád v Penzionu Škarda

1) Obecná pravidla

Ubytování hostů v penzionu Škarda probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle § 754 a následujících zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně ( v případě písemné či e-mailové rezervace hosta ) nebo ústně ( v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace ). Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou tedy pro hosta i pro penzionu Škarda závazné.

2) II. Příjezd a odjezd hosta

Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v ubytovací knize a může být prodloužena pouze se souhlasem penzionu Škarda.

Každý host je povinen při příjezdu se prokázat platným průkazem totožnosti ( občanským průkazem či cestovním pasem k zápisu do ubytovací knihy. ( Jeden host na svůj průkaz totožnosti může být ubytován nejvýše se třemi dalšími osobami, jejichž jména je povinen sdělit ubytovateli.Ubytovací knihy. Jeden host na svůj průkaz totožnosti může být ubytován nejvýše se třemi dalšími osobami, jejichž jména je povinen sdělit ubytovateli.

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit cenu dohodnutou předem, jinak podle aktuálníhoplatného ceníku ubytovatele, který je zveřejněn na internetových stránkách ubytovatele a k dispozici na viditelném místě v penzionu.

Host uhradí ubytování v den příjezdu.

Host při nástupu obdrží 3 ks klíčů - klíč od pokoje ,klíč od kolárny /lyžárny/ a od hlavních dveří. Tyto klíče si host ponechá ve své dispozici po celou dobu pobytu. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit penzionu smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč ( paušální náhradu ceny klíčů ).

Penzion ubytuje hosta od 14:00 hodin příslušného dne.

Host je povinen pokoj opustit v den odjezdu do 10:00 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena jak je uvedeno v platném ceníku penzionu.

S odevzdáním klíčů a opuštěním penzionu je povinnost hosta opustit s vozidlem areál penzionu nebo prodloužit parkování po předchozí domluvě dle platných podmínek.

Host má právo na parkování nejvýše jednoho osobního vozidla ( tj. jedno vozidlo na 5 ubytovaných osob ) na parkovišti ubytovatele. Parkoviště je přístupné hostům 24 hodin denně. Host je povinen své vozidlo na parkovišti řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci.

Při prvním příchodu do pokoje je host povinen zjištěné závady neprodleně hlásit obsluze penzionu.

III. Práva a povinnosti hostů

Host má právo po předchozím nahlášení u obsluhy v restauraci užívat společné prostory pro ukládání kol. Host je povinen jízdní kolo řádně uzamknout v kolárně, kde je možné ukládat jízdní kola, koloběžky, jiné vybavení pouze po předchozí dohodě. Příslušenství ( např. Přilby, chrániče, cyklocomputery, atd. ) je host povinen odnést si do svého pokoje. Za ztrátu součástí a příslušenství ubytovatel neodpovídá. Hostům je zakázáno se dotýkat ve společné "kolárně" vybavení, uloženého zde jiným hostem.

Hosté jsou povinni chovat se ve společné "kolárně" s potřebnou opatrností, aby nedocházelo ke škodám na uloženém vybavení..

Host je povinen vždy uzamknout svůj pokoj, jakmile jej opouští. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud pokoj nebyl řádně uzamčen. Host odpovídá za škodu na zařízení pokoje, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že pokoj nebyl hostem řádně uzamčen.

Host je povinen vždy za sebou uzamknout hlavní vchod do budovy. Host odpovídá za škodu na zařízení penzionu, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že hlavní vchod nebyl hostem řádně uzamčen.

Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení pokoje, ke kterému došlo v průběhu jeho pobytu.

Do penzionu je vstup zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky.

Ve všech prostorách penzionu je zakázáno kouření a rozdělávání ohně.

Děti mladší 10 let mají pohyb po penzionu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Samostatně ubytovaný host musí  být starší 18 let.

Hosté nejsou oprávněni vodit do penzionu neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, umožnit komukoli vstup do penzionu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji.Hosté nejsou oprávněni přijímat na pokojích návštěvy osobám, kteří nejsou v penzionu ubytovaní.Není možné umožnit komukoli vstup do penzionu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji.

Žádná zvířata nejsou akceptována. Snažíme se tak předcházet možným problémům s ostatními hosty v penzionu .Myslíme i na zdraví našich ubytovaných, ohledně alergií na srst, roztoče a jiné parazity jako klíšťata ze zvířat .

Na pokojích jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče hostů : vysoušeče vlasů, holící strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD, radiopřijímače.

Přísný zákaz platí pro používání elektrických spotřebičů , které produkují teplo, ( tj. např. žehličky, kulmy, rychlovarné konvice, ponorné ohřívače, atd. ... ). Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení ubytovatele.

Hosté mohou využívat wi-fi pokrytí internetovým signálem, a to bezplatně. Je zakázáno využívat wi-fi pokrytí penzionu k nezákonným aktivitám na internetu ( tj. např. stahování filmů ) nebo k rizikovým aktivitám  ( např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů, ...

Provoz penzionu

  • Hosté mají právo na výměnu ručníků 1x týdně, na požádání dle potřeby.

  • Výměna ložního prádla se provádí po odjezdu hosta nebo na požádání hosta.

  • Noční klid platí od 22:00 do 7:00 hodin

  • V případě nepřítomnosti pracovníků penzionu je možné je zastihnout na telefonu:

         721 824 478 a 731 456 856.

  • Provozovatelem penzionu a odpovědnou osobou je: Petr Škarda a Ivana Martincová

Aktualizováno: 17.05.2022

Napište nám

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *

Informace o zpracování osobních údajů zde

Mapa - Ubytování Prášily

Kontaktujte nás

Penzion Škarda

Prášily 115
342 01, Prášily

P. Škarda - mobil 721 824 478
I. Škardová - mobil 731 456 856