Souhlas se zpracováním osobních údajů na základě předpisů GDPR

Jak u tuzemských hostů, tak u cizinců je  povinností ubytovatele zpracovávat jejich osobní údaje podle zákona č. 565 o místních poplatcích. A to v případech, kdy ubytovatel vybírá pro obec poplatek za rekreační a lázeňský pobyt nebo sám platí poplatek z ubytovací kapacity. K oběma těmto shromažďováním osobních údajů nemusí mít ubytovatelé souhlas svých klientů, protože provádí zpracování stanovené zvláštním zákonem. Vždy ale musí jakožto správci osobních údajů dodržet vůči subjektu údajů informační povinnost. To jim ukládá už § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů. GDPR se tomu věnuje v článcích 13 a 14, které se týkají povinnosti správce poskytovat subjektu údajů informace o prováděném zpracování.

Jsem srozuměn/a s tím, že údaje budou použity pouze k účelům nezbytným pro plnění povinností a uplatnění práv ubytovatele, a že evidence ubytovaných osob podléhá povinnosti získat souhlas subjektu údajů i oznamovací povinnosti.

V souladu s GDPR, po zaslání e-mailu host automaticky souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely ubytovacích informací, účetnictví, cizineckou policii a pro účely vedení ubytovací knihy hostů. 
Beru na vědomí, že externím osobám údaje o našich klientech ubytovatel neposkytuje.

Rezervací a po té úhradou za služby hotelu, přijímám tyto všeobecné podmínky a souhlasím s nimi.

Souhlasím tedy se zpracováním svých osobních údajů pro ubytovací účely v ubytovacím zařízení Penzion Škarda

Aktualizováno: 27.01.2020

Napište nám

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *

Informace o zpracování osobních údajů zde

Mapa - Ubytování Prášily

Kontaktujte nás

Penzion Škarda

Prášily 115
342 01, Prášily

P. Škarda - mobil 721 824 478
I. Škardová - mobil 731 456 856