Výlety

Mnoho možností odpočinku

Šumava a okolí Prášil nabízí mnoho možností odpočinku jako lyžování, cyklistiku, turistiku, houbaření nebo pobyt v přírodě.

Prášily - lyžování Prášily - cyklistika Prášily - turistika Prášily - houbaření Prášily - pobyt v přírodě

Doporučujeme navštívit tato nejzajímavější místa:

Botanická zahrada Prášily

Botanická zahrada v Prášilech je nejvýše položená botanická zahrada v České republice (879 m n. m.). Vznikla v roce 2005 díky zálibě Miloše Šedy, který přišel s návrhem vytvoření zahrady v obci Prášily. Najdete zde ukázky vodních, suchomilných, rašeliništních i vřesovištních biotopů. Celá expozice botanické zahrady je venkovní.

Botanická zahrada je zajímavě architektonicky řešená. Kromě rostlin jsou v zahradě k vidění i umělecká díla různých autorů, některá interaktivní, což potěší hlavně nejmenší návštěvníky zahrady.

Zahrada je volně přístupná veřejnosti od jara do podzimu denně od 8:00 do 18:00 hodin. Vstup do zahrady je bezplatný. V těsném sousedství botanické zahrady je ohrada, kde si prohlédnete pravé americké bizony.

      

 

Lanové centrum Prášily

Chcete si užít opravdovou lesní zábavu? Tak proč nevyzkoušet přímo v Národním parku Šumava, na břehu Prášilského potoka lanovou cestu plnou dobrodružství na stoletých stromech ve výšce 7 až 15 metrů. Čeká na Vás 14 vychytaných překážek a dvě lanovky. To vše s profeisonální horolezeckou výbavou a pod dohledem zkušeného instruktora.

    

Prášilské jezero

Prášilské jezero ledovcového původu leží v nadmořské výšce 1079 m na severním svahu Polední hory. Celá oblast je chráněna v rámci I. zóny Národního parku. Plošná výměra jezera je 3,91 ha, hloubka se odhaduje až na 30 m.

Díky své vysoké kyselosti je od 70. let bez ryb. Z cípu jezera vytéká Jezerní potok, jehož vody se po spojení s Prášilským potokem vlévají do Křemelné. Pod Prášilským jezerem se nachází tzv. Stará jímka - bažinatá kotlina, pozůstatky dnes již zarostlého jezera.

   

 

Poledník

Poledník (německy Mittagsberg) je hora ležící na Kvildských pláních v pohoří Šumava. Poledník je s nadmořskou výškou 1315 metrů patnáctý nejvyšší vrchol české části Šumavy. Nachází se 4,5 km jižně od Prášil. Oblý protáhlý hřbet Poledníku má prudké východní svahy, které byly přemodelované činností ledovce a nacházejí se v nich kar Prášilského jezera a bezvodý kar Stará jímka.

Bývalý vojenský objekt je nyní využíván jako rozhledna.

Rozhledna na Poledníku měří 37 metrů, vede na ní 227 schodů a zůstala jí typická podoba se třemi půlkruhovými patry v horní polovině. Za příznivého počasí se Vám otevře pohled např.na Velký Javor/nejvyšší vrchol Šumavy/, a jiné.Poledník se řadí se mezi nejnavštěvovanější místa Národního parku Šumava.

         

 

Naučná stezka a výběh s vlky /Srní/

Výběh  s vlky a naučnou stezku můžete navštívit na Srní.Stezka uprostřed lesů z přírodních materiálů má cca 300 m a vy se můžete procházet po dřevěnné lávce ve výšce nad zemí.Stezka je lemovaná několika odpočívadly, lavičkami,nechybí zde ani informační cedule o životě vlků.Když budete mít štěstí, tak na vlastní oči budete mít možnost spatřit smečku vlků.

  

 

 

Jezero Laka

Jezero Laka často upoutá pozornost už svým zvláštním názvem, který buď pochází ze staročeského slova „mlaka“, což znamená močál nebo bažina, nebo z latinského slova „lacus“ označující jakoukoliv stojatou vodu, která je napájena svými přítoky.

Jezero Laka má kromě svého jména ještě jednu zvláštnost – zatímco všechna okolní šumavská jezera mají kamenité dno více či méně zanesená kalem z okolních lesů, na dně Laky leží vrstva rašeliny. Jezero je také charakteristické plovoucími ostrůvky, jejichž poloha se v průběhu času mění. Ostrůvky bývají zpravidla porostlé rašeliníkem, ostřicí, ale i borůvčím.

Údolí Prášilského potoka

Hrad Kašperk

Kašperk je hrad v Šumavském podhůří poblíž města Kašperské Hory v okrese Klatovy. Nachází se zhruba 2,5 km severoseverovýchodně od Kašperských Hor v katastru jejich místní části Žlíbek. Je chráněn jako kulturní památka České republiky

   

Čeňkova pila

Čeňkova pila byla vodní pila na řece Vydře, před jejím soutokem s Křemelnou. Nacházela se na pravém břehu v nadmořské výšce 630 m, v katastrálním území Svojše města Rejštejn. Byla postavena pražským obchodníkem se dřevem Čeňkem Bubeníčkem

V místě původní Čeňkovy pily je dnes zrekonstruovaný objekt rodinného typu, který nabízí volnou ubytovací kapacitu zájemcům z řad návštěvníků Šumavy.

  

 

Hauswaldská kaple

Hauswaldská kaple byla v minulosti vyhledávaným poutním místem.Podle legendy se zde událo mnoho zázraků.Kaple byla v roce 1957 zničena kvůli vznikajícímu vojenskému prostoru.Na místě kaple je dnes vyznačen půdorys stavby a do volného prostoru je přivedena voda ručně tesaným dřevěným korytem.Voda dopadá na skleněný blok, který vyjadřuje spojené dlaně rukou.

  

 

Synagoga Hartmanice

Jedná se o nejvýše položenou synagogu v Česku. Horská synagoga v Hartmanicích byla postavena v letech 1883–1898. Nacisty byla uzavřena roku 1938. Později sloužila jako truhlárna, sklad pneumatik apod. V listopadu 2013 zorganizovala Česká unie židovské mládeže v synagoze vůbec první šábesovou bohoslužbu od roku 1938.

Černé a Čertovo jezero na Železné Rudě

Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero byla založena k ochraně dvou z osmi šumavských ledovcových jezer. – šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu na území České republiky. Příkré skalní stěny u Černého a Čertova jezera jsou jediným místem na Šumavě, kde každoročně vznikají sněhové laviny. Mezi oběma jezery probíhá hlavní evropské rozvodí. Koupání v jezerech je přísně zakázáno, pohyb v rezervaci pouze po turisticky značených cestách.

  

 

Tříjezerní slať

Tříjezerní slať je malé horské vrchoviště pramenitého typu (pod jihovýchodním svahem Oblíku -1224 m n.m.). Je to místo, kde prosakuje voda z vlastního rašelinného tělesa. Šumavská rašeliniště patří mezi mokřady mezinárodního významu, která jsou zapsána do seznamu tzv. Ramsarské konvence. Modravské slatě patří k nejrozsáhlejšímu komplexu slatí na Šumavě vůbec. Tříjezerní slať se nachází na jejich okraji.

Tříjezerní slať        

Aktualizováno: 03.07.2020

Napište nám

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *

Informace o zpracování osobních údajů zde

Mapa - Ubytování Prášily

Kontaktujte nás

Penzion Škarda

Prášily 115
342 01, Prášily

P. Škarda - mobil 721 824 478
I. Škardová - mobil 731 456 856